Mäntänvuoren Terveys hakee uudelleen toimilupaa Pihlajakodille

Aluehallintovirasto ei myöntänyt päätöksellään 28.10.2013 Mäntänvuoren Terveys Oy:lle yksityisen sosiaalipalvelun lupaa Pihlajakotiin. Perusteena oli tilojen puutteellisuus. Tulkinta puutteellisuudesta johtuu siitä, että jokaisella asukkaalla ei ole huoneessaan omaa henkilökohtaista wc- ja suihkutilaa. Asukkailla, heidän omaisillaan ja kehitysvammaisten tukijärjestöillä on ollut aluehallintoviraston kannasta poikkeava näkemys tilojen soveltuvuudesta nykyisenkaltaisen asumispalvelun tuottamiseen. Heidän mielestään tilat eivät ole puutteelliset, vaan soveltuvat asukkaiden kodiksi erittäin hyvin.

Aluehallintoviraston valvontaprosessi on ollut käynnissä vuodesta 2014 lähtien. Mänttä-Vilppulan kaupunki ja palveluntuottaja ovat käyttäneet kaikki tarkoituksenmukaiset hallinnolliset keinot taatakseen Pihlajakodin asukkaille mahdollisuuden asua omassa kodissaan. Aluehallintoviraston näkemyksen mukaan toimenpiteet eivät ole kuitenkaan olleet riittäviä.

Kaupungin peruspalvelulautakunta teki 29.8.2018 § 36 päätöksen valmistelun aloittamisesta Pihlajakodin siirtämisestä Kolhoon. Mänttä-Vilppulan kaupunki ja Pihlajalinna ovat tämän jälkeen käyneet neuvotteluja Pihlajakodin tilanteesta. Neuvotteluissa päädyttiin yhteisymmärryksessä siihen, että nopeuttaakseen ja selkeyttääkseen prosessia, Mäntänvuoren Terveys hakee uudelleen toimilupaa Pihlajakodin palvelutuotannolle.

Kaupunginhallitus päätti käyttää otto-oikeuttaan 10.9.2018 § 199 ja keskeytti tilapäisesti peruspalvelulautakunnan päätöksen täytäntöönpanon kunnes Mäntänvuoren Terveys Oy on saanut päätöksen uuteen toimilupahakemukseen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolta.

Kaupunginhallituksen sekä palveluntuottajan tavoite on saada aluehallintoviranomaiselta päätös, joka on Pihlajakodin asukkaiden edun mukainen.

Lisätiedot: Kaupunginjohtaja Markus Auvinen, Mänttä-Vilppula, p. 044 300 1811 Palvelujohtaja Alli Ruuhilehto, Mänttä-Vilppula, p. 050 501 0400 Toimitusjohtaja Juha-Matti Sihvonen, Mäntänvuoren Terveys, p. 0400 338 840