Palautekanava

Terveyspalvelut

Terveyspalveluihin kuuluvat lääkärien ja hoitajien vastaanottopalvelut, kuntoutus- palvelut ja suun terveydenhuolto sekä kuvantamis- ja laboratoriopalvelut.

Lisätietoja
Terveyspalvelut

Hyvinvointipalvelut

Hyvinvointipalveluihin kuuluu neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut sekä päihde- ja mielenterveyspalvelut

Lisätietoja
Hyvinvointipalvelut

Sosiaalipalvelut

Sosiaalipalvelut käsittää vammaispalvelut ja kehitysvammahuollon erityispalvelut, kehitysvammahuollon avo- ja tukipalvelut sekä asumispalvelut.

Lisätietoja
Sosiaalipalvelut

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palveluihin kuuluvat palveluohjaus, omaishoidon palveluiden ohjaus, kuntouttava päivätoiminta, kotihoito tukipalveluineen, iäkkäiden tehostettu palveluasuminen sekä vuodeosasto-, kuntoutus- ja intervallihoito.

Lisätietoja
Ikäihmisten palvelut
Ensiapu ja kiireellinen hoito

• Avoinna 24 h/vrk

Mäntän terveysasema (Sarapiha)
Pakkaajankatu 18 C, 35800 Mänttä


Pyydämme soittamaan ennen vastaanotolle tuloa asian kiireellisyyden arvioimiseksi. Puhelimitse annetaan myös hoito-ohjeita, tarvittaessa opastusta hoitoon hakeutumisessa ja ohjausta oikeaan hoito-paikkaan.

Asiakkaat hoidetaan kiireellisyysjärjestyksessä.

  03 455 2720
  Ensihoito 112
Ensihoitotoiminnasta (sairaankuljetuksesta) vastaa Pirkanmaan sairaanhoitopiiri.

Tutustu palveluesitteeseen
mvt-esite.JPG