Koronaepidemiatilanne Mänttä-Vilppulan ja Juupajoen alueella 17.4.2020

Riski COVID-19-tartunnan saamiselle on kohonnut koko Suomessa. Epidemia etenee eri tahdissa eri puolilla maata, eikä epidemian huippua ole vielä Suomessa saavutettu. Pirkanmaan tilanne tartuntojen suhteen on kehittynyt suhteellisen rauhallisesti ja tasaisesti.

Mänttä-Vilppulan ja Juupajoen alueella koronaepidemia ei vielä ole käynnistynyt, eikä tällä hetkellä alueellamme ole koronavirusinfektiota sairastavia tiedossamme. Tartuntojen ilmaantuminen alueellamme on kuitenkin todennäköistä ja Mäntänvuoren Terveys on varautunut myös laajempaan paikalliseen epidemiaan. Tartuntamäärän kasvua on valtiovallan toimesta pyritty hidastamaan erilaisin rajoittamistoimin, joiden noudattaminen on edelleen ensiarvoisen tärkeää. On hyvä myös muistaa, että koronavirusinfektiota – kuten muitakin hengitystieinfektioita – vältetään parhaiten huolehtimalla hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta sekä sosiaalisia kontakteja välttämällä.

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos THL raportoi valtakunnallisesti todetuista tartunnoista ja sairaalahoitoon joutuneiden potilaiden määristä. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri tiedottaa alueellaan sairaala- ja tehohoidossa olevien potilaiden määrästä. Koronatestejä on koko Suomessa tehty 16.4.2020 mennessä lähes 50 000 ja niistä on löytynyt 3369 koronainfektiota. Testatuista noin 7 %:lla on todettu koronavirusinfektio, eli testi on ollut positiivinen.

Koronatestausta tullaan edelleen lisäämään ja testauskriteereitä lievennetään huomattavasti, kun testauskapasiteettia on saatu lisättyä. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri antoi THL:n 15.4.2020 testausohjeen perusteella oman Pirkanmaata koskevan toimintaohjeen, jonka mukaan myös meidän alueella testausta lisätään. Alkuvaiheessa on mahdollista, että testausvälineistöä ei ole riittävästi saatavilla laajennettuun testaukseen jokaiseen kuntaan heti ensimmäisinä päivinä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä suojaudutaan ohjeiden mukaisia suojavarusteita käyttäen tartuntojen ehkäisemiseksi. Potilastyötä tekevät työntekijämme jäävät hengitystieoireisiin sairastuessaan kotiin. Näin pyritään estämään paikallisen epidemian alkamista ja sen alkamisen jälkeenkin vielä hidastamaan epidemian etenemistä. Epidemian edetessä on kuitenkin riskinä, että myös sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijät tulevat sairastumaan. Tartuttavimmillaan sairastunut on silloin, kun hänellä on eniten oireita. Nykytiedon mukaan valtaosan tartunnoista aiheuttavat oireiset henkilöt. Suurin osa tautiin sairastuneista (noin 80 %) sairastaa taudin lievänä. Koronainfektioon sairastunut henkilö jää eristykseen kotiin toipumaan. Sairastuneen lähikontaktit asetetaan tartuntatautilain mukaan karanteeniin tartuntatautivastuulääkärin toimesta. Tartuntaketjuja pyritään edelleen selvittämään infektiolääkäreiden ohjeiden mukaan.

Koronaepidemiaan tulee edelleen suhtautua vakavasti, mutta kuitenkin rauhallisesti. Seuraamme oman alueemme tilannetta päivittäin. Epidemiatilanteen edetessä teemme valmiussuunnitelman mukaisesti muutoksia toimintaan tarvittaessa nopeastikin. Pyrimme varmistamaan riittävän henkilöstön saatavuuden ja hoidamme sekä infektiopotilaita että muita hoitoa tarvitsevia potilaita vastaanotoilla ja terveyskeskussairaalassa. Vastaanottopalveluita tuotetaan vastaanottokäyntien lisäksi myös puhelimitse ja etäyhteydellä, huomioiden kuntalaisten tarpeet ja toiveet.

Mänttä-Vilppulassa 17.4.2020

Kimmo Turunen, johtava lääkäri, Mäntänvuoren Terveys Oy
Tarja Marjamäki, hallintoylilääkäri, Mänttä-Vilppulan kaupunki