Koronarokotustiedote 17.11.2022

16.11.2022 (THL-julkaisu)

THL suosittelee tällä hetkellä syystalven koronatehosterokotteita 65 vuotta täyttäneille ja lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluville. Heillä on suurin vakavan koronataudin riski.

Suosituksen piiriin eivät kuulu alle 65-vuotiaat terveet aikuiset: heillä vakavan taudin suoja on edelleen hyvä ja vaikean taudin riski pieni.

Nykytilanteessa väestötason suositusta tehtäessä punnitaan tarkoin rokottamisesta yksilölle ja väestölle koituvat hyödyt ja haitat. Koska tautitaakka on ikääntyneissä ja riskiryhmissä, on tärkeä priorisoida ja turvata väestötasoisen suosituksen mukaisten rokotusten kattava eteneminen.

Terveillä työikäisillä kolmen rokoteannoksen tuoma erittäin hyvä suoja vakavaa koronatautia vastaan säilyy lähes muuttumattomana ainakin 15 kuukautta. Ei ole myöskään odotettavissa, että vakavan taudin suoja heikkenisi sen jälkeenkään olennaisesti.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja kuntien koronarokottamisesta vastaavista viranomaisista koostuva rokotuskoordinaatioryhmä on kokoontunut 17.112022. Ryhmä päätti noudattaa THL:n antamia ohjeita koronarokottamiseen liittyen. THL:n koronarokotussuositukset perustuvat lääketieteelliseen ja epidemiologiseen arvioon rokotusten vaikutuksista koko väestön tasolla sekä kansalliseen rokotusstrategiaan.

Lisätietoja löydät:

Taysin ja THL:n sivuilta

koronarokotethl

Koronarokotusajanvaraus:

Korona- ja influenssarokotuksia voi varata sähköisestä ajanvarauksesta täältä