Tiedote kiireettömän terveyden- ja sairaanhoidon palveluiden väliaikaisesta supistamisesta ajalle 23.–26.5.2023

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen piirissä on käynnissä työtaistelutoimet, jotka kohdistuvat Mäntänvuoren Terveyden toiminta-alueella kolmeen ikäihmisten ympärivuorokautisen asumispalvelun yksikköön. Näihin yksiköihin on annettu lakkovaroitus tiistaista 23.5.2023 lähtien viiden päivän ajalle.

Mäntänvuoren Terveyden velvollisuus on turvata yksiköissä asuvien asiakkaiden hoito ja hoiva kaikissa olosuhteissa. Riittävän henkilöstöresurssin turvaamiseksi näissä asumispalveluyksiköissä on Pirkanmaan hyvinvointialueen kanssa sovittu Mäntänvuoren Terveys Oy:n kiireettömien vastaanottopalveluiden määräaikaisesta supistamisesta.

Palveluiden väliaikainen supistaminen ajalla 23.–26.5.2023 vaikuttaa kiireettömien avokuntoutuksen, sairaanhoitajien ja terveydenhoitajien sekä suun terveydenhuollon vastaanottopalveluihin.

Palveluiden supistaminen saattaa näkyä asiakkaille aikojen perumisena ja siirtämisenä toiseen ajankohtaan.

Olemme henkilökohtaisesti yhteydessä niihin asiakkaisiin, joita asia koskettaa. Uusia aikoja ei pääsääntöisesti anneta 23.–26.5.2023 väliselle ajanjaksolle. Kiireellisen sairaanhoidon ja kiireellisen suun terveydenhuollon palvelut toimivat normaaliin tapaan.

Pahoittelemme asiakkaillemme tilanteesta aiheutuvaa harmia ja vaivaa.

Milla Nyberg, palvelupäällikkö, Terveyspalvelut, p. 050 591 5720

Virve Marttila, palvelupäällikkö, Hyvinvointipalvelut, p. 050 583 7511

Olli Pajunen, johtava lääkäri, Mäntänvuoren Terveys Oy