Tutkimus diabetespotilaiden ja päihdepalveluiden asiakkaiden palveluista

Mänttä-Vilppulassa on aloitettu 1.9.2020 tutkimus, jossa selvitetään, voidaanko diabetespotilaiden ja päihdepalveluiden asiakkaiden palveluita parantaa ryhmittelemällä potilaita heidän palvelutarpeidensa mukaisesti. Jokaiselle ryhmälle suunnitellaan sille parhaiten soveltuva palvelukokonaisuus ja omahoidon tuki. Tutkimus ei vaikuta lääketieteelliseen hoitoon.

Tutkimukseen osallistuvilla terveysasemilla asiakkaat jaetaan neljään eri ryhmään heidän tarpeidensa perusteella. Ryhmittelyn perusteena on, millaiset ovat osallistujan voimavarat, miten arki sujuu ja kuinka vaikea tutkittavan tilanne on terveyden ja hoidon kannalta. Tilannetta arvioivat sekä asiakas itse että terveydenhuollon ammattilainen Suuntima-työvälineen avulla.

Tutkimuksessa selvitetään, millaisia vaikutuksia ryhmittelyllä on potilaiden saamien palveluiden laatuun, onnistumiseen ja kustannuksiin verrattuna potilaisiin, joille ryhmittelyä ei ole tehty.

Jos olet diabetespotilas tai päihdepalveluiden asiakas, sinulta voidaan kysyä, haluatko osallistua tutkimukseen. Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Tutkimukseen liittyvät asiat hoidetaan normaalien terveyskeskuskäyntien yhteydessä.

Tutkimuksen tulokset kerrotaan terveyskeskuksessa, kun tutkimus on saatu valmiiksi. Tutkimuksen toteuttavat Tampereen yliopisto ja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri. Tutkimus on osa Kehys-hanketta.

Yhteyshenkilöt:
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri:
Ylilääkäri Sari Mäkinen, sari.makinen@pshp.fi, 050 408 8651
Koordinointipäällikkö Riitta Salunen, riitta.salunen@pshp.fi, 050 362 829

Mäntänvuoren Terveys: Palveluvastaava Virve Marttila, virve.marttila@pihlajalinna.fi, 050 5837511