Perhetyö

Perhetyön palveluilla autetaan, tuetaan ja ohjataan lapsiperheitä arjen sujuvuudessa, vanhemmuudessa ja lasten huolenpidossa.

Palveluvastaava Janica Enoranta, puh. 050 358 9112
Tiimivastaava Piritta Lahtinen, puh. 040 561 7665

Perhetyön yhteystiedot

Perhetyöntekijä Mervi Nousiainen, puh. 050 528 9205
Perhetyöntekijä Elina Jokela-Mäenpää, puh. 044 779 5870
Perheohjaaja Heidi Virtanen, puh. 040 359 0665
Perheohjaaja Jenni Laine, puh. 044 728 8205

Varhainen perhetyö
Neuvola, varhaiskasvatus, esiopetus, Mervi Nousiainen puh. 050 528 9205
Perusopetus, toinen aste, Jenni Laine, puh. 044 728 8205

Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheiden kotipalvelun tarkoituksena on vahvistaa perheiden hyvinvointia ja ennaltaehkäistä ongelmien syntymistä. Kotipalvelu on suunnitelmallista, jakson aikana pyritään perheen kanssa yhdessä sovittuihin tavoitteisiin, joita arvioidaan säännöllisesti. Perheen omat läheisverkostot kartoitetaan aina mahdollisimman hyvin ja mahdollisten perheen muiden toimijatahojen kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. Lapsiperheiden kotipalveluun kuuluvat esimerkiksi välttämätön kodinhoitoapu sekä perheen arkirutiinien, vanhemmuuden ja toimintakyvyn tukeminen.

Perusteet kotipalvelun saamiseen

  • raskauteen tai synnytykseen liittyvä erityinen tuentarve
  • vauvan hoitoon liittyvä tuentarve
  • aikuisen tai lapsen sairastumisesta johtuva tuentarve
  • monikko- ja /tai suurperheeseen liittyvä tuentarve
  • vanhemman väsymys tai uupumus
  • äkillisestä erityistilanteesta tai kriisistä johtuva käytännön tuentarve
  • muu erityinen tarve (arvioidaan yhdessä muiden perheen kanssa työskentelevien tahojen kanssa)