Kiireellinen hoito

Kiireellinen hoito on tarkoitettu äkillisesti sairastuneille tai loukkaantuneille

  • joiden tulee saada hoito viimeistään vuorokauden kuluessa, jotta pysyviltä terveyshaitoilta vältytään.
  • joita ei virka-aikana voida hoitaa omalääkärin tai sairaanhoitajan vastaanotolla.

Mänttä-Vilppula

Osoite:
Mäntän pääterveysasema (Sarapiha) Pakkaajankatu 18 C, 35800 Mänttä
Puh. 03 455 2720

Pyydämme soittamaan ennen vastaanotolle tuloa asian kiireellisyyden arvioimiseksi. Puhelimitse annetaan myös hoito-ohjeita, tarvittaessa opastusta hoitoon hakeutumisessa ja ohjausta oikeaan hoitopaikkaan.
Kaikki vastaanotot toimivat ajanvarauksella, mutta ajat ovat viitteellisiä, koska hoito annetaan sairauden mukaisessa kiireellisyysjärjestyksessä. Lääkärin kiirevastaanotto on auki klo 6 - 24. Klo 24 - 6 sairaanhoitaja arvioi hoidon tarpeen pääsääntöisesti puhelimitse ja järjestää tarkoituksenmukaisen hoidon, tarvittaessa lääkäriä konsultoiden. Lääkäri on pääasiassa osaston ja asumisyksiköiden käytettävissä.

Kiireellinen hoito järjestetään Mäntän pääterveysasemalla.

Juupajoki

Virka-aikana kiireellistä hoitoa tarvittaessa otetaan yhteys puhelimitse Juupajoen terveyskeskukseen:

Osoite:
Juupajoen terveysasema
Koskitie 50, 35500 Korkeakoski
Puh. 040 750 0824

Hoitaja arvioi hoidon tarpeen ja ohjaa resurssien mukaan joko omaan terveyskeskukseen tai Mäntän Sarapihan kiirevastaanotolle. Virka-ajan ulkopuolella välitöntä ja kiireellistä hoitoa tarvittaessa otetaan yhteys Mäntän pääterveysasemalle.

Ensihoito ja sairaankuljetus

Ensihoitotoiminnasta (sairaankuljetuksesta) vastaavat sairaanhoitopiirit. Ensihoito, puh. 112.