Mielenterveys- ja päihdepalvelut

Psykiatrian poliklinikka tarjoaa moniammatillista apua mielenterveyden ja päihteiden käytön tai toiminnallisten riippuvuuksien aiheuttamiin ongelmiin. Mielenterveys- ja päihdepalveluissa painopisteemme on ongelmien ennalta ehkäiseminen ja varhainen avun piiriin pääseminen. Psykiatrian poliklinikka järjestää asiakkailleen myös ryhmä- ja päivätoimintaa.

Mielenterveyspalvelut

Psykiatrian poliklinikan asiakkuuteen hakeudutaan lääkärin lähetteellä. Alle 23-vuotiaat asiakkaat pääsevät hoitaja arviokäynnille ilman lähetettä akuuteissa tilanteissa.

Palveluvastaava Virve Marttila, puh. 050 583 7511
Tiimivastaava Janica Enoranta, puh. 050 358 9112

Psykiatrian poliklinikka
Vilpunkatu 6 A, 35700 Vilppula
Puh. 03 455 2750 (toimisto)

Mänttä-Vilppula
puhelinaika ma-pe klo 11-11.30
Psykologi
puh. 050 522 6527
Psykiatrinen sairaanhoitaja
puh. 050 375 3657

Juupajoen terveysasema
Koskitie 50, 35500 Korkeakoski
puhelinaika ma ja pe klo 11-11.30
Psykiatrinen sairaanhoitaja
puh. 050 362 5865

Matalan kynnyksen mielenterveyspalvelu
Matalan kynnyksen sairaanhoitajan vastaanotolle voi hakeutua ilman lähetettä ottamalla suoraan yhteyttä sairaanhoitajaan. Vastaanotolla saa tukea elämän erilaisiin kuormittaviin tilanteisiin sekä omien voimavarojen vahvistamisessa. Keskimäärin 1-5 käyntikertaa.

Sairaanhoitaja puhelinaika ma-ke klo 11-11.30
puh. 044 466 3373

Psykososiaalinen työryhmä
Vilpunkatu 2 , 35700 Vilppula

Psykososiaalisen kuntoutuksen tavoitteena toimintakyvyn ylläpitäminen, voimavarojen ja sosiaalisten taitojen lisääminen sekä arkielämässä selviytymisen tukeminen. Tärkeää on kartoittaa asiakkaan palvelujen tarve ja oikea-aikaisuus. Työote on verkostoyhteistyö.

Psykiatrinen sairaanhoitaja
Leena Sillanpää puh. 050 451 3006
Lähihoitaja Miia Kojo puh. 050 451 2462
Sosiaaliohjaaja Jenni Laine puh. 050 563 9584

Psykiatrinen päivätoiminta Sarastus
Puistokatu 31 H 46, 35800 Mänttä
Sairaanhoitaja, puh. 050 362 5865
Lähihoitaja, puh. 050 567 9814

Psykiatrinen päivätoiminta tarjoaa aikuisille mielenterveys- ja päihdekuntoutujille kuntouttavaa toimintaa arkipäivisin. Kuntouttavassa toiminnassa keinoina käytetään ryhmä-, yksilö- ja yhteisöhoitoa sekä vertaistukea. Tavoitteena toimintakyvyn ylläpitäminen, voimavarojen ja sosiaalisten taitojen lisääminen sekä arkielämässä selviytymisen tukeminen. Psykiatriseen päivätoimintaan ohjaudutaan psykiatrian poliklinikan kautta tai lääkärin lähetteellä.

Nuorisotiimi
Vilpunkatu 6 A, 35700 Vilppula
puhelinaika ma-pe klo 8-14
Puh. 03 455 2750 (toimisto)

Psykologi
puhelinaika ma-pe klo 11-11.30
puh. 044 466 3355

Psykiatrinen sairaanhoitaja
puhelinaika ma-pe klo 11-11.30
puh. 044 466 3347

Psykiatrinen sairaanhoitaja
puhelinaika ma-ti klo 11-11.30
puh. 040 901 3206

Päihdepalvelut

Päihdevastaanoton tavoitteena on ehkäistä ja vähentää päihteiden ongelmakäyttöä sekä siihen liittyviä sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja. Edistää päihteiden ongelmakäyttäjän ja hänen läheistensä toimintakykyä sekä turvallisuutta. Vastaanotolla kartoitetaan asiakkaan tilanne kokonaisvaltaisesti – hoidontarpeen arviointi, hoidon suunnittelu yhdessä yhteistyötahojen kanssa, koordinointi, toteutus ja arviointi.Päihdehoitajan vastaanotolle voi hakeutua ottamalla itse suoraan yhteyttä päihdehoitajaan.

Vilpunkatu 6 A, 35700 Vilppula

Mänttä-Vilppula ja Juupajoki:
puhelinaika ma-pe klo 11-11.30 Päihdetyöntekijä
puh. 050 358 9112

Terveydenhoitaja
puhelinaika to-pe klo 11-11.30
puh. 040 901 3128

ITUA-hanke - Isille tukea arkeen

Mielenterveysomaiset Pirkanmaa - FinFami ry tarjoaa maksutonta neuvontaa, vertaistukea, keskusteluapua, ryhmiä sekä keinoja arjessa jaksamiseen ja pärjäämiseen.

Lisätietoja: Itua-hanke