Mielenterveys- ja päihdepalvelut

Psykiatrian poliklinikka tarjoaa moniammatillista apua mielenterveyden ja päihteiden käytön tai toiminnallisten riippuvuuksien aiheuttamiin ongelmiin. Mielenterveys- ja päihdepalveluissa painopisteemme on ongelmien ennalta ehkäiseminen ja varhainen avun piiriin pääseminen. Psykiatrian poliklinikka järjestää asiakkailleen myös ryhmä- ja päivätoimintaa.

Päihdetyöntekijä palvelee erilaisista päihdeongelmista ja muista riippuvuusongelmista kärsiviä sekä heidän läheisiään. Hoidon tarve arvioidaan yksilöllisesti asiakkaan tarpeista lähtien. Käynnillä käsitellään päihteisiin ja muihin riippuvuuksiin liittyviä fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia ongelmia sekä järjestetään tarvittaessa tukitoimia ja jatkohoitoa.

Psykiatrian poliklinikan asiakkuuteen hakeudutaan lääkärin lähetteellä. Alle 23-vuotiaat asiakkaat voivat tulla nopeastikin ilman lähetettä akuuteissa tapauksissa.

Päihdetyöntekijän vastaanotolle voi hakeutua ottamalla itse suoraan yhteyttä työntekijään, lähetettä ei tarvita.

Mielenterveyspalvelut

Psykiatrian poliklinikka
Vilpunkatu 6 A, 35700 Vilppula
Puh. 03 455 2750 (toimisto)

Juupajoen terveysasema
Koskitie 50, 35500 Korkeakoski

Mänttä-Vilppula ja Juupajoki:
puhelinaika ma-pe klo 11-11.30

Psykologi
puh. 050 522 6527
Psykiatrinen sairaanhoitaja
puh. 050 375 3657

Psykiatrinen päivätoiminta Sarastus
Puistokatu 31 H 46, 35800 Mänttä
Sairaanhoitaja, puh. 050 362 5865
Lähihoitaja, puh. 050 567 9814

Päihdepalvelut

Vilpunkatu 6 A, 35700 Vilppula

Mänttä-Vilppula ja Juupajoki:
puhelinaika ma-pe klo 11-11.30

Päihdetyöntekijä
puh. 050 358 9112

ITUA-hanke - Isille tukea arkeen

Mielenterveysomaiset Pirkanmaa - FinFami ry tarjoaa maksutonta neuvontaa, vertaistukea, keskusteluapua, ryhmiä sekä keinoja arjessa jaksamiseen ja pärjäämiseen.

Lisätietoja: Itua-hanke