Kiireellinen hoito

Kiireellinen hoito on tarkoitettu äkillisesti sairastuneille tai loukkaantuneille

  • joiden tulee saada hoito viimeistään vuorokauden kuluessa, jotta pysyviltä terveyshaitoilta vältytään.
  • joita ei virka-aikana voida hoitaa omalääkärin tai sairaanhoitajan vastaanotolla.
  • Hätänumeroon 112 tulee soittaa aina kiireellisissä, todellisissa hätätilanteissa hengen tai terveyden ollessa uhattuna tai vaarassa, tai jos on syytä epäillä näin olevan.
  • Pyydämme soittamaan ennen vastaanotolle tuloa asian kiireellisyyden arvioimiseksi. Puhelimitse annetaan myös hoito-ohjeita, tarvittaessa opastusta hoitoon hakeutumisessa ja ohjausta oikeaan hoitopaikkaan. Asiakkaat hoidetaan kiireellisyysjärjestyksessä.

Mänttä-Vilppula

Osoite:
Mäntän pääterveysasema (Sarapiha)
Pakkaajankatu 18 C, 35800 Mänttä
Puh. 03 455 2720

Lääkärin ajanvarauksellinen kiirevastaanotto on avoinna klo 6 - 24. Klo 24 - 6 sairaanhoitaja arvioi hoidon tarpeen pääsääntöisesti puhelimitse ja järjestää tarkoituksenmukaisen hoidon, tarvittaessa lääkäriä konsultoiden. Pyydämme aina soittamaan ennen vastaanotolle tuloa asian kiireellisyyden arvioimiseksi. Kaikki vastaanotot toimivat ajanvarauksella, mutta ajat ovat viitteellisiä, koska hoito annetaan sairauden mukaisessa kiireellisyysjärjestyksessä. Lääkäri on pääasiassa osaston ja asumisyksiköiden käytettävissä.

Juupajoki

Virka-aikana kiireellistä hoitoa tarvittaessa otetaan yhteys puhelimitse Juupajoen terveyskeskukseen:

Osoite:
Juupajoen terveysasema
Koskitie 50, 35500 Korkeakoski
Puh. 040 750 0824

Hoitaja arvioi hoidon tarpeen ja ohjaa resurssien mukaan joko omaan terveyskeskukseen tai Mäntän Sarapihan kiirevastaanotolle. Virka-ajan ulkopuolella välitöntä ja kiireellistä hoitoa tarvittaessa otetaan yhteys Mäntän pääterveysasemalle.

Päivystys Tampereen yliopistollisessa keskussairaalassa, puh. 03 311 611

Tays Acutassa hoidetaan ne äkillisesti loukkaantuneet ja sairastuneet potilaat, joita ei voida hoitaa terveysasemilla. Acutassa on päivystysvastaanotto ympäri vuorokauden. Päivystysvastaanotto on tarkoitettu äkillisesti sairastuneille ja loukkaantuneille, joiden tulee saada nopeasti hoitoa tai joiden henki on uhattuna tai joille hoidon viivästyminen voi aiheuttaa pysyvää terveydellistä haittaa. Lisätietoja sairaanhoitopiirin sivuilta.

Ensihoito ja sairaankuljetus

Ensihoitotoiminnasta (sairaankuljetuksesta) vastaavat sairaanhoitopiirit. Ensihoito, puh. 112.

Palveluvastaava Tea Pirttilahti
Mäntän terveysasema, Pakkaajankatu 18 D, 35800 Mänttä
puh. 044 466 3376