Omavalvonta

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta 741/2023 eli valvontalaki astui voimaan 1.1.2024. Valvontalaki säätää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen valvonnasta, sekä palveluntuottajan toimintaedellytyksistä, rekisteröinnistä ja omavalvonnasta.

Mäntänvuoren Terveys Oy on Pihlajalinnan ja Pirkanmaan hyvinvointialueen yhteisyritys. Mäntänvuoren Terveys Oy palveluiden tuottajana laatii vastuulleen kuuluvista tehtävistä ja palveluista omavalvontaohjelman. Omavalvontaohjelmassa kuvataan, miten Mäntänvuoren Terveys Oy järjestää ja toteuttaa omavalvontansa. Mäntänvuoren Terveys Oy:n omavalvontaohjelma kattaa kaikki palveluntuottajan palvelualueet / palveluyksiköt.

Omavalvontaohjelma ja palvelualueiden / palveluyksikköjen omavalvontasuunnitelmat tarkistetaan ja päivitetään vuosittain sekä toimintaympäristön tai toiminnan muuttuessa.

Omavalvontaohjelma

Omavalvontaohjelma 2024

Omavalvontasuunnitelmat

Vastaanottopalvelut
Psykososiaalinen työryhmä ja päihdetyö
Ikipihlaja Sarahelmi
Juupakoti