Palveluohjaus

Tavoitteenamme on kehittää kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia sekä taata asiakkaille oikea-aikainen ja saumaton palvelu.

Palveluohjaajat ovat tavoitettavissa puhelimitse varmimmin arkisin klo 11 - 11.30. Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@pihlajalinna.fi.

Palveluvastaava Susanna Ojala, puh.050 367 0275
Soteintegraattori Piia Heinävaara, puh. 050 528 9274

Ikäihmisten palveluohjaus

 • Ikäihmisten ohjaaminen ja tukeminen terveyttä ja hyvinvointia tukevaan toimintaan hakeutumisessa ja tarvittaessa palvelujen piiriin ohjaaminen
 • Asiakkaan tilanteen kokonaisvaltainen peruskartoitus ja konkreettisten tukitoimien ja palvelujen yhdistäminen
 • Palvelutarpeenarviointikäynnit asiakkaan kotona (maksuttomia)
 • Palvelujen käynnistäminen tarvittaessa ja avustaminen hakemusten täyttämisessä
 • Asiakkaan tukeminen elämän erilaisissa muutos ja siirtymävaiheissa

Palveluohjaaja Anette Karvinen (Mänttä-Vilppula ja Juupajoki), puh. 044 420 1500

Lähitori

 • Sarapiha/kioskiaulassa maanantaisin, tiistaisin ja perjantaisin klo 9-12
 • Punatulkun palvelukeskuksessa ajanvarauksella
 • Juupajoen terveysasemalla ajanvarauksella

Ikäihmisten hyvinvointia tukevat kotikäynnit

 • Palveluohjausta kotiin vietynä; käynti on vapaaehtoinen, luottamuksellinen ja maksuton
 • Kohderyhmänä vuonna 2020 ovat 85 vuotta täyttävät
 • Tavoitteena ikäihmisten kotona selviytymisen tukeminen ja omien voimavarojen ylläpitäminen kotioloissa

Sairaanhoitaja Minna Saarikoski, puh. 044 420 1523 (Mänttä-Vilppula)
Sairaanhoitaja Paula Koskinen, puh. 044 764 0673 (Juupajoki)
Voimavarahoitaja, puh. 040 457 4864

Omaishoidon ohjaus

 • Omaishoitoa hakeneiden palvelutarpeenarvioinnit, sekä hoidettavan että hoitajan
 • Omaishoitajien tukeminen ja ohjaaminen
 • Omaishoitajien vapaapäivien järjestelyissä auttaminen
 • Valmennuksen ja koulutuksen järjestäminen omaishoitajille hoitotehtävää varten

Omaishoidon ohjaaja Hannele Joensuu, puh. 044 358 0001
Omaishoidon sairaanhoitaja Merja Parviainen, puh. 044 466 3362

Omaishoidon tuki

 • Kokonaisuus, joka muodostuu hoitopalkkiosta, tarvittavista palveluista hoidettavalle sekä omaishoitajan tukemisesta
 • Haetaan kirjallisesti lomakkeella
 • Omaishoitajilla oikeus lakisääteisiin vapaisiin
 • Omaishoitajille maksuton terveystarkastus
 • Omaishoitajien vertaistukiryhmä 8 x vuodessa Lumometsän tuvalla

Vammaispalvelujen palveluohjaus

Vammaispalvelut

 • Sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelut sekä julkisen palveluliikenteen ohjaus
 • Apuvälinepalvelut ja sopeutumisvalmennus
 • Henkilökohtainen apu ja tukihenkilötoiminta
 • Asunnon muutostyöt sekä autoon kuuluvat välineet ja laitteet

Palveluohjaaja Erja Tapio, puh. 044 466 3375

Kehitysvammapalvelut

 • Palveluasuminen, ohjattu asuminen, perhehoidon palvelut sekä kotiin annettava asumisen ohjaus
 • Päivätoiminta ja työtoiminta

Palveluohjaaja Jenni Laine, puh. 050 563 9584

Hyvinvointipalvelujen palveluohjaus

Hyvinvointipalveluihin kuuluvat neuvola, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, koulupsykologi, perheneuvola, perhetyö sekä mielenterveys- ja päihdepalvelut.

Palveluohjaukseen voi olla yhteydessä, kun

 • olet huolestunut lapsen tilanteesta
 • perhesuhteissa on ongelmaa
 • tarvitset apua kotiin ja tukea arjen askareisiin
 • haluat keskustella perheesi tilanteesta
 • haluat keskustella palveluiden oikea-aikaisuudesta ja tarpeesta
 • et tiedä, mistä muualta kysyisit neuvoa

Palveluvastaava Virve Marttila, puh. 050 583 7511

Lapsiperheiden palveluohjaaja Tina Niemelä, puh. 044 728 8205

Työikäisten palveluohjaus

 • Ennaltaehkäisevät palvelut työikäisille, terveydentilan ja toimintakyvyn arviointi, palveluiden koordinointi ja työttömien terveystarkastukset
 • Oleskeluluvan saaneiden maahanmuuttajien terveystarkastukset
 • Paljon palveluita käyttävien asiakkaiden tilanteiden ja tarpeiden selvittäminen
 • Asiakkaiden tapaaminen vastaanotolla, osastolla ja kotona

Palveluvastaava Susanna Ojala, puh. 050 367 0275