Mäntänvuoren Terveyden uudet yksiköt Kuusenhelmi ja Luhtahelmi

Mäntänvuoren Terveyden kaksi yksikköä ovat uudistuneet! Entinen Kuuselana tunnettu kehitysvammaisten asumisyksikkö on nyt muuttanut vanhan Luhtavillan tiloihin Pakkaajankadulle ja sai muuton yhteydessä uuden nimen Kuusenhelmi. Entisen Luhtavillan tiloista löytyy Kuusenhelmen lisäksi nyt myös mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumisyksikkö Luhtahelmi. Asukkaat saivat itse äänestää nämä upeat nimet yksiköille.

Kuusenhelmi on 9 paikkainen yksikkö ja Luhtahelmi on 7 paikkainen yksikkö. Yhteisöllisessä asumisessa huomioidaan asukkaan yksilölliset tarpeet, kuunnellaan toiveet ja huomioidaan elämäntilanne. Asukkaat saavat tukea, ohjausta ja neuvontaa asumisessaan, arjen elämänhallinnassa ja heitä tuetaan pitämään sosiaalisia suhteita yllä.

Yksiköiden palveluvastaavana toimii Katri Mäkinen ja vastaavana sairaanhoitajana Sirpa Mäkelä.