Terapianavigaattori - apuna hoidon tarpeen arvioinnissa aikuisten mielenterveys- ja päihdepalveluissa

Terapianavigaattori on kehitetty hoidon tarpeen arvioimisen sekä ammattilaisten ja apua hakevien tukemiseksi. Sen ovat kehittäneet Terapiat etulinjaan- toimintamallin kehittäjät yhteistyössä hyvinvointialueiden kanssa.

Navigaattori kokoaa hoidon tarpeen arvioinnin kannalta olennaisimman tiedon apua hakevan tilanteesta jo ennen ensitapaamista terveydenhuollossa. Näin hoito voidaan parhaimmillaan aloittaa nopeasti heti ensijäsennyksen, eli navigaattorin tulosten läpikäymisen ja tarkentamisen, jälkeen. Tämä auttaa lyhentämään palvelujen jonoja ja auttaa ihmisiä saamaan heille sopivia hoitoja tai ilman, että tilanteet ja ongelmat kärjistyvät.

Terapianavigaattori aikuisille

Terapianavigaattori on digitaalinen työväline, jonka avulla hoitoon pääsy nopeutuu ja hoitojen vaikuttavuus vahvistuu. Terapianavigaattori auttaa arvioimaan apua hakevan psykososiaalisen hoidon tarvetta sekä vähentämään arviointiin kuluvaa aikaa ja siihen liittyviä mekaanisia tehtäviä. Lisäksi se tukee apua hakevaa henkilöä oman tilanteensa jäsentämisessä. Terapianavigaattorin avulla terveydenhuollossa tunnistetaan nopeasti asiakkaat, jotka voidaan ohjata matalan kynnyksen kevyempiin mutta nopeasti alkaviin psykososiaalisiin hoitoihin. Toisaalta tunnistetaan myös heidät, jotka vaativat tarkempaa arviota tai intensiivisempää hoitoa.

Terapianavigaattorin käyttäminen on helppoa ja sen täyttäminen vie asiakkaalta keskimäärin 20 minuuttia.

Terapianavigaattori ei ole lääkinnällinen laite. Se ei tee tulkintoja tuloksista, eikä suoraan ohjaa tai suosittele tiettyjä hoitoja – tämä tehdään ammattilaisen toteuttamassa ensijäsennyksessä. Ensijäsennyksen tarkoituksena on jäsentää asiakkaan kanssa hänen tilanteensa ja hoidontarpeensa. Samalla arvioidaan soveltuvatko asiakkaalle nopeasti alkavat, lyhyet hoidot vai tarvitaanko vielä tarkempaa arvioita sopivimmasta hoidosta ja/tai intensiivisempiä, pitkiä hoitoja.

TOIMI NÄIN

Täytä Terapianavigaattori verkossa ja ota saamasi koodi talteen. Ota sen jälkeen yhteys puhelimitse ensijäsentäjään. Anna saamasi koodi puhelimessa ensijäsentäjälle.

Ensijäsentäjät: (Soittoaika ma-pe klo 11-11:30)

p. 050 451 2462 p. 044 466 3331

Pääset Terapianavigaattoriin tästä

Lue lisää Terapianavigaattorista täältä.